Produkty wytwarzane są w ściśle
kontrolowanych warunkach produkcyjnych.

Z zapewnieniem czystości produktów od zanieczyszczeń krzyżowych pochodzących od alergenów pokarmowych, co potwierdzają badania w akredytowanym laboratorium, każdy etap produkcji objęty jest systemem HACCP.